a
a
a

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de Website voorkomt berusten bij ONS of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van ONS is verboden.
ONS heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen.
De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald.
Zij die menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich melden via: [email protected].
Ondanks de zorg die ONS aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. ONS garandeert geen de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. ONS is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of links van websites van derden. Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Copyright © 2024 - ONS | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)