a
a
a

Privacy verklaring

In dit privacy statement wordt beschreven hoe NostalgieNet BV, waar ONS en de Winkel van de Nostalgie onderdeel van zijn, met uw persoonsgegevens omgaan.

 
Bij alle activiteiten van NostalgieNet BV via internet (de websites www.kijkbijons.nl en www.winkelvandenostalgie.nl) en via onze app worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We verzamelen en gebruiken deze gegevens om onder andere onze websites en app te verbeteren en deze nog beter aan te laten sluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
- Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
- U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
-  Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens door ONS
Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Het kan ook zijn dat u zich heeft aangemeld als Vriend van ONS, bij ons kijkerspanel of als abonnee op één van onze nieuwsbrieven. Ook daarvoor vragen wij u enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarnaast kunt u een account aanmaken in onze webwinkel, om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in uw bestellingen.
Ook bij het bekijken van onze websites op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden persoonsgegevens verzameld.
 
Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.
Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar u aan deelgenomen heeft, of wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek, bijvoorbeeld via ons kijkerspanel.
 
Tot slot kunnen ook gegevens verzameld worden via onze social media kanalen (zoals Facebook en Twitter), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.
 
Wanneer u gebruik maakt van onze websites, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):
 
Naam en Voorna(a)m(en);
Geslacht;
(factuur)Adres;
Geboortedatum;
Telefoonnummer;
Email adres;
Bankrekeningnummer;
Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
Betaalgegevens;
Aankoopgeschiedenis;
Inloggegevens van uw account.
De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door ONS worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, abonnementen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan programma’s, e-commerce activiteiten, gaming, inzending van foto’s en video’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses met de volgende doeleinden:
 
- Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
- Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
- Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
- Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft;
- Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
- Om (op individueel niveau) onze websites, webwinkel, assortiment en onze dienstverlening zowel in de webwinkel als via onze zender te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en een analyse van het gebruik van onze website door bezoekers;
- Om u te informeren over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door ONS en de Winkel van de Nostalgie worden aangeboden.

NostalgieNet BV verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
 
Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop of abonnement is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met NostalgieNet BV een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt, zal NostalgieNet BV mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.
 
Bewaartermijnen
Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.
 
Verstrekking aan derden
NostalgieNet BV zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, te weten:

- Hostingpartij van de websites inclusief de developer;
- Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
- Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
NostalgieNet BV geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal NostalgieNet BV vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kunt u om een kopie van deze stukken verzoeken via [email protected].
 
Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven aan onze klantenservice via [email protected].
 
Profilering
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, uw aankoopgeschiedenis, maar ook uw surfgedrag op onze websites op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij uw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij u toestemming hebt gegeven voor het door NostalgieNet BV beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.
 
Door uw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde content en eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen tonen op onze websites of websites van derden, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij u betere en gerichtere berichten sturen.
 
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze heeft bekeken of niet. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.
 
Cookies accepteren
Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken, is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.
 
Afmelden cookies
Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan hier hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.
 
Beveiliging persoonsgegevens
NostalgieNet BV hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
- Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
- Het inrichten van autorisaties;
- Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van NostalgieNet BV of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee NostalgieNet BV een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
- Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
- Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
- Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
- Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL
NostalgieNet BV maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de websites tijdens het bestelproces en alle contactformulieren. Voor meer informatie ga naar veilig bestellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account. U kunt op www.winkelvandenostalgie.nl inloggen in uw account. Ook kunt u bij de klantenservice van ONS terecht indien u inzage wenst in de gegevens die NostalgieNet BV van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) NostalgieNet BV een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) NostalgieNet BV wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van NostalgieNet BV? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons via [email protected].
 
 
ONS/Winkel van de Nostalgie
Tempeliersstraat 20A
2012 ED Haarlem
[email protected] 
[email protected]
Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Copyright © 2024 - ONS | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)