a
a
a

Auschwitz - The Destruction Trilogy

Auschwitz - The Destruction Trilogy
Vrijwel alle beschrijvingen van Auschwitz zijn tot nu toe afkomstig geweest van mensen die het kamp levend hadden verlaten. Het zijn per definitie verhalen over overleven. Maar de massale vernietiging die zich in Auschwitz heeft afgespeeld, is een totaal ander verschijnsel. Dit documentaire drieluik richt zich puur op het proces dat leidde tot de verdwijning van ruim een miljoen mensen. Een ander perspectief dus, met andere beelden en andere verhalen dan we gewend zijn. De getuigenissen in deze documentaires komen regelrecht uit de ‘doodsfabriek’ van Auschwitz. We krijgen een helder beeld van hoe mensen systematisch ter dood werden gebracht in faciliteiten die speciaal voor dat doel waren ontworpen. Wat dit drieluik extra indrukwekkend maakt is het gegeven dat al die slachtoffers er zelf niet meer zijn. Het enige dat van hen resteert, is het verhaal over hoe zij aan hun einde kwamen.

Vanaf 15 juni iedere dinsdag om 18:45 uur.
Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Copyright © 2021 - ONS | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)